Een inzichtelijke infrastructuur, een energieatlas, draagt bij aan het gesprek met gemeenten en inwoners waar de vraag naar warmte en energie nodig is en welk potentieel aan besparing en opwekking er nodig is.  

Vraag en aanbod van energie moet zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, vind de ChristenUnie. Dat kan met een uitgekiende, infrastructuur. “Elk gebouw, huis zal uiteindelijke haar eigen energiecentrale moeten zijn en waar dat niet kan, moet dat zo veel als mogelijk plaatselijk geregeld worden”. Volgens Sybren Stelpstra wordt zo voorkomen dat er nu op locaties, waar de grondkosten laag zijn en dus hoge rendementen voor ondernemers zonneparken worden aangelegd en waarop het stroomnetwerk niet is berekend. “In april 2018 heb ik als statenlid nogmaals aangedrongen op een blauwdruk, waarin de opname capaciteit van beter inzichtelijk wordt gemaakt. Er is nu wel een energieatlas te vinden op internet, maar werkbaar is het nog niet.”

De ChristenUnie Overijssel is voorstander van dat gemeenten en plaatselijke verenigingen of coöperaties die lokaal samen de transitievraag oppakken.