Ook is de dalende beroepsbevolking een thema dat vraagt om innovatie en verhoging van de arbeidsmarkt. Dit kan door werk slimmer en anders te organiseren en gebruik te maken van nieuwe technologie. Aan deze opgaven wil Overijssel met het MKB aan de slag. “Tot 2023 investeren wij ruim 21 miljoen in het midden en kleinbedrijf. In de vorige periode was economische groei het grootste doel. Het nieuwe investeringsprogramma kiest voor kwalitatieve groei. Dat spreekt de ChristenUnie aan in het nieuwe MKB-beleid”, aldus het Statenlid Jan Westert tijdens de Provinciale Staten vergadering. De ChristenUnie beschouwt kwalitatieve groei als een term. Het gaat om groei die waarde toevoegt in samenhang met de maatschappelijke opgaven waar Overijssel voor aan de lat staat. Overijssel wil graag de MKB-vriendelijkste provincie zijn. “We zouden graag bekend staan als de kwalitatief, krachtigste en waardevolste MKB-provincie.” aldus Jan Westert tijdens zijn bijdrage bij de Provinciale Staten vergadering.

 

Sociaal Ondernemerschap

De ChristenUnie is blij met de focus op ‘sociaal ondernemerschap’. Het raakt aan de sociale vraagstukken op de arbeidsmarkt, maar heeft ook te maken met de sociale kwaliteit. Juist in een hoogtechnologische omgeving is aan deze vorm van ondernemerschap behoefte om ook groepen mensen een plek te bieden die niet automatisch in het vizier komt. Ook is er een relatie met de afgebouwde infrastructuur van de sociale werkvoorziening. De ChristenUnie vind dat er meer inzicht moet komen in de effecten van de afgebouwde sociale werkplaatsen.

 

Dalende beroepsbevolking

Het investeringsvoorstel MKB staat ook stil bij de dalende beroepsbevolking. Eerder heeft de ChristenUnie al aangegeven dat er breder onderzoek nodig is naar het effect van de dalende beroepsbevolking. De ChristenUnie heeft het initiatief genomen met een motie – die breed wordt ondersteund door andere fracties – om het Trendbureau en de SER Overijssel onderzoek te laten doen naar scenario’s en effecten van de afnemende beroepsbevolking en de veranderende kwalitatieve samenstelling daarvan en advies geven.