Het is nodig om dit te veranderen in verband met de kansen op de toekomstige arbeidsmarkt. Voor vakmensen is een mbo een basisvoorwaarde op de arbeidsmarkt van morgen.

De ChristenUnie wil dat in het arbeidsmarktbeleid meer aandacht wordt geschonken aan de uitdagingen om de leefbaarheid in de provincie op peil te houden. Vacatures voor onmisbare beroepen als huisartsen en gespecialiseerde zorgberoepen zijn juist op het platteland moeilijk te vervullen. De ChristenUnie wil zich ook focussen op de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en de bijbehorende infrastructuur om deze mensen een beschutte plek te bieden. 

De inzet van de ChristenUnie op het arbeidsmarktbeleid wordt ingebracht bij het provinciale voorstel ‘Naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt’.