Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en bij de Tweede Kamer verkiezing vorig jaar hebben verschillende gemeenten hiermee geëxperimenteerd. Uit evaluatie van die experimenten blijkt dat de kwaliteit van het telproces is verhoogd. Het centraal tellen op kandidaat niveau gebeurt op donderdag in het stadhuis. De verwachting is dat door het centraal tellen het huidige tijdrovende en vermoeiende telproces efficiënter, uniformer en betrouwbaarder verloopt.

Op de verkiezingsdag worden de stembiljetten op de stembureaus tot op partijniveau geteld en wordt de voorlopige uitslag doorgegeven aan het centraal stembureau. Dan is de zetelverdeling voorlopig bekend. De controle en uitsplitsing op kandidaat-niveau volgt de volgende dag. De voorlopige uitslag daarvan volgt einde van de donderdagmiddag.