“Stel, je bent een student en je kunt door de coronamaatregelen een half jaar niet naar school. Je wilt blijven lenen om de studie te financieren, maar je wilt het studentenreisproduct tijdelijk stoppen om maanden te sparen voor wanneer je bijvoorbeeld studievertraging oploopt of kiest voor een vervolgstudie. Dit kan nu niet”, constateert Hannah Borkhuis van CDJA Overijssel. ‘’Wij willen dat studenten kunnen kiezen voor het studentenreisproduct wanneer hij of zij dit het hardst nodig heeft.”

MBO-studenten op niveau 3 en 4 hebben gedurende hun studie recht op een studentenreisproduct en lening voor de duur van maximaal 7 jaar. HBO- en WO-studenten hebben recht op een studentenreisproduct van 5 jaar en een lening van 7 jaar. Regelmatig studeren HBO- en WO-studenten langer dan vijf jaar, waardoor zij langer gebruik willen maken van het reisproduct. “De financiering van het reizen naar de onderwijslocatie mag geen rol spelen bij de keuze voor een (vervolg)studie”, vindt Borkhuis. ‘’We pleiten ervoor om termijnen gelijk te trekken en ruimte te bieden voor maatwerk.”