De lijsttrekker is Henk Oegema. Hij is melkveehouder en op dit moment lid van het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. In totaal staan er 10 mensen op de lijst.

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat. Daar is in het verkiezingsprogramma ruim aandacht voor. Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden. Dit betekent onder andere verbetering van dijken, goed werkende gemalen, stuwen en zuiveringen. De partij gaat de campagne in met de slogan” Voor uw natje en uw droogje.Dat heeft te maken met het zorgen voor goed waterbeheer in natte, maar ook in de droge perioden. 

Lijsttrekker Henk Oegema is tevreden met de lijst en het programma: “We hebben een mooie lijst met betrokken volksvertegenwoordigers die veel affiniteit hebben met water en de uitdagingen waar het waterschap op dit moment mee te maken heeft. Ons programma is eigentijds met veel aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering.”