De partij wil weten hoeveel asbest er in Overijssel ligt opgeslagen en waar dat asbest dan ligt. Er zijn inmiddels methoden om asbest te recyclen, maar die lijken nog in een prematuur stadium te zijn. Statenlid Bouwien Rutten: ‘Omdat de provincie Overijssel een ambitie heeft op het gebied van circulaire economie willen we graag van het College van Gedeputeerde Staten weten of Overijssel hier geen voortrekkersrol in zou moeten spelen’. Het CDA denkt aan proeven met verschillende manieren van recycling. 

Vanaf 2024 moet heel Overijssel asbestvrij zijn. “Het zou onwenselijk zijn als alle asbest die in de komende jaren nog wordt verwijderd alleen maar wordt opgeslagen. We moeten op zoek naar een structurele oplossing voor dit probleem. We willen dit niet doorschuiven en onze toekomstige generaties met dit probleem opzadelen”, legt Rutten uit. 

Om het onderwerp verder uit te diepen organiseren de Statenfracties van het CDA in Gelderland, Drenthe en Overijssel op 1 oktober een bijeenkomst over asbest om alle partijen die te maken hebben met asbestverwijdering en -verwerking bij elkaar te brengen.