Het Jeugdlintje staat voor een symbolische erkenning voor persoonlijke en bijzondere verdiensten in de Deventer samenleving, zo is in het voorstel te lezen. Het CDA hoopt dat jongeren die iets bijzonders hebben gepresteerd andere kinderen in Deventer als voorbeeld kunnen dienen en daarmee positief inspireren.

Om in aanmerking te komen voor het lintje moeten criteria opgesteld worden. De in 2018 op te richten Kinderraad kan hier een rol in spelen, aldus het voorstel van het CDA. De eerste uitreiking moet volgend jaar november plaatsvinden tijdens de internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Woensdag wordt over het voorstel gesproken in de gemeenteraad.