Het CDA vindt dat er een gedegen onderzoek moet plaatsvinden naar de verschillende alternatieven voordat er een keuze wordt gemaakt. CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch heeft tijdens het debat van donderdag over spoorbeleid een motie ingediend waarin de minister wordt opgeroepen een gedegen onderzoek uit te voeren en de keuze over de route voor te leggen aan de Tweede Kamer.  

Het CDA Overijssel heeft er bij de Tweede Kamerfractie op aangedrongen dat ook de huidige route via Hengelo in beeld blijft bij de Minister. CDA statenlid Bart van Moorsel “Het kan niet zo zijn dat als gevolg van de beperkte capaciteit op de huidige lijn via Deventer en Hengelo, deze route op voorhand afvalt. Waarschijnlijk zijn voor alle routes extra investeringen nodig om tijdwinst te halen tussen Berlijn en Amsterdam. De keuze moet worden gebaseerd op een vergelijking van de routes, inclusief de benodigde investeringen. Als er extra capaciteit wordt gecreëerd op de bestaande route via Deventer en Hengelo profiteren daar ook de reizigers van tussen Hengelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en Amsterdam van.”