‘Wij hechten erg aan deze oude traditie. Vorig jaar werd het afsteken van paasvuren in veel plaatsen afgelast vanwege de droogte en het daarmee gepaard gaande risico van brand in natuurgebieden’ verteld CDA-Statenlid Jeroen Piksen. ‘Binnenkort begint de bouw van de paasvuren weer en we zien graag dat eventuele belemmeringen vlot worden opgelost. Zodat de Overijsselaars weer gewoon van hun paasvuur kunnen genieten.’

Vragen voor Provincie

Daarom heeft Piksen een aantal vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten. Hij wil onder meer weten of de provincie een rol speelt bij de vergunningverlening, ook in adviserende zin naar de gemeenten toe. Ook wil hij weten of het juist is dat het RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu- de eventuele luchtverontreiniging door paasvuren gaat monitoren of met de provincie is overlegd waar en wanneer er gemeten gaat worden.

Het gaat om de volgende vragen:

  1. Draagt de provincie richting gemeenten of initiatiefnemers verantwoordelijkheid met betrekking tot vergunningverlening voor het afsteken van paasvuren? Zo ja,welke?
  2. Het is in ieders belang dat paasvuren zo weinig mogelijk luchtverontreiniging veroorzaken en dat maximale veiligheid voor zowel bouwers als het publiek in acht wordt genomen. Gemeenten geven terzake vergunningen af, kan en wil het college de gemeenten desgewenst met raad en daad terzijde staan.
  3. Klopt het dat het RIVM de eventuele luchtverontreiniging gaat monitoren? Zo ja, wordt de provincie hierbij betrokken en wordt vooraf besproken waar en wanneer er gemeten wordt?

 

Vorig jaar werden de paasvuren in Schalkhaar en Dortherhoek afgelast vanwege de droogte.