“Dit geld komt onder andere  beschikbaar voor monumenten en kerken. Niet alleen om ze te beschermen, maar ook om ze toegankelijk maken. Minstens zo belangrijk vindt het CDA het blijven stimuleren van de amateurkunst en -cultuursector. Kunstzinnige vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en verbindt mensen uit alle lagen van de bevolking”, legt woordvoerder Cultuur Susan Faal uit.

Het budget voor cultuur per inwoner is in vergelijking met andere provincies in Overijssel aan de lage kant.  “Hierdoor staat het cultuurbudget op verschillende onderdelen onder druk. Om voor Rijksmiddelen in aanmerking te komen moet de kwaliteit verbeteren en is in sommige gevallen cofinanciering door de provincie noodzakelijk. Wij vinden dat we hier als provincie onze rol moeten pakken. Daarom hebben we dit amendement opgesteld”, aldus Faal.