Het CDA is van mening dat de provincie snel gehoor moet geven aan het initiatief van de jonge agrariërs. “Het is goed om samen te kijken op welke wijze de agrariërs van de toekomst ondersteuning kunnen verwachten van de provincie. Voor veel jonge boeren staat bedrijfsovername hoog op de agenda. Naast de mooie regeling die ervan uit het rijk beschikbaar komt voor bedrijfsopvolging, vind ik dat hier ook meer aandacht voor moet komen in ons eigen Agro en Food beleid”, aldus woordvoerder Landbouw en Natuur Jeroen Piksen

Leren van elkaar

Piksen ligt het belang van dit gesprek toe: “Er zijn in Overijssel ongeveer nog 7000 agrarische bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van ons voedsel en het beheer van ons landschap. Ze hebben te maken met steeds zwaarder wordende regelgeving op veel verschillende gebieden, onzekerheid door natuurdoelen en de vraag hoeveel perspectief er is voor de toekomst houdt velen van hen bezig. Er zijn vele regelingen, maar blijkbaar zijn die niet voldoende bekend of niet sluiten deze onvoldoende aan bij de problematiek. Daarom lijkt een gesprek ons voor beide partijen een goede eerste stap”.