Fractievoorzitter Martin Reesink wil dat de provincie zich aanbiedt om mee te doen aan proefprojecten voor de komende zomer. “Er is landelijke budget beschikbaar voor proefprojecten en het lijkt ons een goede zaak om hierop in te spelen. Het CDA zou graag zien dat GS bereid is om te verkennen of er in Overijssel initiatieven zijn die geschikt zijn voor het meedoen aan proefprojecten”.  

Maatschappelijke stage  

Bovendien is het CDA benieuwd hoe het loopt met de maatschappelijke stages in Overijssel. “De Statenfractie ziet een mogelijkheid voor het koppelen van de al ingezette maatschappelijke stages met de maatschappelijke dienstplicht die het nieuwe kabinet in wil stellen. Het lijkt ons een mooie manier om te zorgen dat jongeren mee kunnen doen aan proefprojecten en ervaring op doen en zich zo beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt”, aldus fractievoorzitter Martin Reesink.  

Regionale economie 

De provincie heeft een belangrijke rol om de regionale economie te stimuleren, de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten als ook de sociale cohesie en het noaberschap te stimuleren. Het CDA ziet maatschappelijke dienstplicht als een bouwsteen in dit beleid.