Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) eerder dit jaar, hebben boeren een vergunning nodig voor het beweiden en bemesten. Hierdoor moet elke boer afzonderlijk een vergunning aanvragen om zijn koeien te kunnen beweiden of zijn land te kunnen bemesten.

“Voor boeren is de vergunningsaanvraag een onwenselijke en onwerkbare situatie”, reageert Karin van der Toorn, woordvoerder Landbouw en Natuur. Minister Schouten heeft beloofd alles op alles te zetten dat boeren niet gehinderd worden door vergunningaanvragen. De provincie moet daarom wachten op de minister en zelf geen stappen ondernemen om de regelgeving aan te passen, aldus CDA Overijssel.