Zelfstandige groei en ruimte voor vrachtverkeer is voor de Overijsselse CDA geen optie. De regionale fractie vindt dat het vliegveld alleen open kan als de laagvliegroutes verdwijnen en het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat heeft ook de Tweede Kamer onderstreept. De plannen van de minister om van Lelystad Airport een zelfstandig vliegveld te maken passen hier niet bij.

Niet ineens anders

Woordvoerder Bouwien Rutten: “Het kan niet zo zijn dat door een negatief advies vanuit Brussel Lelystad Airport ineens wordt opengesteld met een ander doel zoals afgesproken. Dit druist volledig tegen afspraken en toezeggingen in en draagt niet bij tot een herstel van vertrouwen in een dossier waar al zoveel is geblunderd qua communicatie en planvorming.” 

Zienswijzen

Het luchthavenbesluit, dat moest worden aangepast, omdat de Europese Commissie het niet eens was met de Minister wat betreft de verkeersverdelingsregeling, wordt vanaf 11 januari ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kunnen er zienswijzen worden ingediend. Ook de CDA statenfractie zal dit besluit kritisch en aandachtig doornemen, waar mogelijk samen met betrokken inwoners van Overijssel.