Volgens Van Hijum moet de provincie de paasvuren juist koesteren, vanwege hun bijdrage aan de identiteit en saamhorigheid. Ook wijst de CDA’er er op dat diverse paasvuren officieel erkend zijn als immaterieel cultureel erfgoed, zoals die in Espelo, Denekamp en Ootmarsum. Van Hijum: “Het CDA heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die zich voor het behoud van onze tradities inzetten.

Vele weken van samen plannen, hout verzamelen en dan natuurlijk de avond van het paasvuur zelf waar hele dorpen voor uitlopen. En dat alles op een verantwoorde manier, altijd in goed overleg met de gemeente.” Het CDA wijst erop dat ook het RIVM aangeeft dat, ondanks de piekbelasting tijdens het paasvuur zelf, het milieueffect verwaarloosbaar klein is. Van Hijum: “De verbondenheid mag wat het CDA betreft prevaleren boven zeer tijdelijke overlast. Wat het CDA betreft dus handen af van onze paasvuren!”