Op veel plekken in Overijssel is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Dit komt voort uit activiteiten boven en/of ondergronds. De afgelopen jaren zijn onder meer historische lekkages van diesel vanuit de zoutwinning door Akzo Nobel bekend geworden. Woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten: “We moeten nu actie ondernemen. Het kan niet zo zijn dat de generaties na ons straks met vervuiling zitten opgescheept die nergens te verhalen is.” 

Uit antwoorden op eerdere Kamervragen die door de CDA-fractie zijn gesteld, blijkt niet zomaar duidelijk is wie er op de lange termijn verantwoordelijk is voor de verontreinigde bodem. De eigenaar is twee keer voor een termijn van 30 jaar verantwoordelijk voor de bodem waarin hij activiteiten heeft ontplooid. Hoe het daarna is geregeld is niet geheel duidelijk. Kijkend naar een historische lekkage van Akzo Nobel uit 1987, is de tweede termijn van 30 jaar al in 2017 ingegaan. “Het is dus van groot belang te zorgen voor goede afspraken en voor een goede schadeafhandeling”, zegt fractievoorzitter van CDA Hengelo Hanneke Steen.