CDA Deventer geeft aan al langer niet gelukkig te zijn met het voorstel voor de afschaffing van de dividendbelasting. Ook geeft de partij aan het niet eens te zijn met het standpunt van de landelijke CDA, die voor het afschaffen van de dividendbelasting zijn.  

De partij geeft aan nu van zich te laten horen omdat Unilever heeft besloten haar hoofdkantoor niet in Rotterdam te vestigen, ondanks het voorstel voor het afschaffen van de dividendbelasting. CDA geeft aan dat de actie nu moet stoppen en het geld moet worden besteed waar het echt nodig is. 

Ook roept de partij uit Deventer hun partijleider Sybrand Buma het voorstel voor het afschaffen van de dividendbelasting van de landelijke partij in te trekken.