Meer opdrachten voor plaatselijke ondernemers

De Actieagenda zet in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk, het beter aanbesteden. CDA Deventer vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet bleek namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Fractievoorzitter Henk Groothuis: “Het CDA zou graag zien dat het college onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente”. De procedures moeten volgens het CDA toegankelijker worden, daar is ook de gemeente bij gebaat.

Het valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Het CDA heeft het college daarom gevraagd om de aanbestedingsprocedure te evalueren en daar de inschrijvers bij te betrekken. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen.