We hebben als CDA- fractie begin juli een interessant werkbezoek gebracht aan Cogas in Almelo. Tijdens dat bezoek werd duidelijk dat Cogas geïnteresseerd is in een pilot met waterstofgas in een bestaande woonwijk. Wij zijn als fractie erg blij met zulke signalen uit de markt en willen graag van de provincie weten of zij bereid zijn hieraan mee te werken. Om de discussie over op welke manier deze vorm van energie een bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen moeten we wel eerst goed weten waar we het over hebben. Iheb deze vragen gestelom helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn in Overijssel”, aldus Bouwien Rutten.