De exposanten Sir Roland Richardson (www.rolandrichardson.com)  Tess Verheij (https://artistsofstbarth.org/collections/tess-verheij ), Melvin Anderson (www.melvinanderson.com ), Bikkel (www.bikkelartist.com ) en Gustave Nouel (www.gustavenouel.com ) horen tot de bekendste en/of internationaal meest erkende kunstenaars van de Overzeese Rijksdelen. 

Annex is er gelegenheid een expositie van ‘Oranjeschilderijen’, te bezoeken in ‘De Ontmoeting’, gehuisvest tegenover ARToMoNDo, aan de Nieuwstraat 19-21 in Deventer. 

Het streven is dat na deze samenwerking tussen bekende kunstenaars van de Overzeese Rijksdelen, dit initiatief uitgebreid wordt met meer kunstenaars en kunstdisciplines. Deze rondreizende expositie door heel Nederland zal deuren hiervoor proberen te openen. 

Na 16 maart zal deze speciale collectie eerst nog in Den Haag worden geëxposeerd en tenslotte in de Grote Kerk van Apeldoorn, waar tevens de afsluiting van deze hulpactie voor de culturele sector van Sint Maarten zal plaatsvinden.  Een voorgenomen fase 2 zal geen ‘hulp na een orkaan’ meer betreffen, maar ‘culturele samenwerking’ van de Caribische Rijksdelen in het moederland Nederland.