Onderhandelingen met eventuele kopers om de wasstraat voort te zetten hebben geen resultaat gehad, waardoor deze beslissing is genomen. Het bedrijf gaat zich voornamelijk richten op wat zij altijd al gedaan hebben, namelijk het verhuren van auto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens. Dit vermeldt Deventer Nieuws.

Het bedrijf is zich terdege bewust van het feit dat er klanten zijn die nog tegoeden hebben op hun abonnementen, zij hebben getracht hier een passende oplossing voor te vinden. Met collega wasstraat Matz Carwash is afgesproken dat u deze tegoeden bij hun kunt gebruiken tot het moment dat deze verbruikt zijn of eindigen.