Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk in de bestrijding van corona. “We zijn inmiddels ver onderweg in de landelijke vaccinatiecampagne tegen Covid-19, maar arbeidsmigranten zijn moeilijk te bereiken”, zegt Ter Horst. “Het is voor hen ook lastig, want ze beheersen de taal niet altijd goed en staan vaak niet ingeschreven bij de gemeente en ontvingen dus geen uitnodigingsbrief.” Een klein deel van deze groep blijkt al wel te zijn gevaccineerd in het land van herkomst of toch al in Nederland.  

Binnenkort zet GGD IJsselland mobiele teams in. Zij gaan naar de grotere woon- en/of werklocaties van de arbeidsmigranten in de regio. Ter Horst: “Onze medewerkers geven de (inter)nationale werknemers dan ter plekke voorlichting over het vaccineren en gaan met ze in gesprek. We merken dat er nog veel vragen zijn. Nadat we die hebben beantwoord, kunnen ze als ze dat willen, meteen een vaccinatie krijgen.”

Margreet Algera, strategisch manager GGD IJsselland: “Het is onze taak om iedereen, dus ook deze doelgroep, zo goed mogelijk te informeren over coronavaccinaties om een weloverwogen keuze te kunnen maken om zich te laten vaccineren. Bovendien voelen we ons verantwoordelijk voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in onze regio. Vorige week zetten we de 600.000e prik, dat is natuurlijk fantastisch. Maar er zijn nog steeds mensen die buiten de boot vallen, terwijl ook deze doelgroep recht heeft op een vaccinatie. Daarom zoeken we naar wegen om, op een zo laagdrempelig mogelijke manier, ook deze mensen de kans te geven zich te laten vaccineren.”