Dat gebeurt op een aantal vastgestelde dagen. Buurtbewoners kunnen suggesties doen voor andere gelegenheden om de tunnel te verlichten. 

In de tunnel is over de hele lengte, boven het hoger gelegen voetpad, een ledstrip aangebracht die in alle mogelijke kleuren kan oplichten. Dat gebeurt op een aantal vaste dagen in het jaar. De gemeente staat open voor overige suggesties, buurtbewoners kunnen die bij de gemeente indienen. 

Voorwaarde is dat het verzoek positief bijdraagt aan de hele wijk of een groot deel ervan.