Dreiging
Aanleiding is het bijtincident met een hond op vrijdag 22 mei, waarna escalatie tussen verschillende personen heeft plaatsgevonden.

De politie vreest dat het opnieuw tot escalatie en geweld komt. De openbare orde en veiligheid in Deventer komt daardoor in het geding. Die dreiging duurt vooralsnog voort.