De uitreiking van de Bronzen Legpenning vond vrijdagavond plaats tijdens de afscheidsreceptie van de heer Fort om 18.15 uur in De Fermerie.

Molenaar

De heer Fort is in 2002 benoemd tot molenaar op de Bolwerksmolen. Op het moment van aanstelling was hij al ruim 17 jaar vrijwillig molenaar en vervult deze functie voortreffelijk. Van 2002 tot 2009 combineerde hij zijn baan als docent bij Deltion met het vrijwillig molenaar zijn op de Bolwerksmolen. Vanaf 2009 is hij bijna dagelijks op de molen te vinden om bezoekers te ontvangen.  

Gemiddeld is er een vaste kern van 15 vrijwilligers waar hij leiding aan geeft. Met elkaar laten zij de molen draaien, zorgen voor voldoende bomenvoorraad, registreren en deponeren ze in de waterkolk, halen de bomen er weer uit en verzorgen het zaagwerk. Daarnaast geven ze voorlichting en verzorgen rondleidingen voor geïnteresseerde bezoekers, scholieren, studenten, groepen buitenlanders, serviceclubs, familiebijeenkomsten, trouwpartijen maar ook voor groepen kinderen vanuit een achterstandssituatie.  

De molenaar heeft altijd vrijwillig zijn vrije tijd aan de molen besteed. Toen hij benoemd werd in 2002 heeft hij zelf geld geïnvesteerd in gereedschap en werktuigen, omdat de Stichting Bolwerksmolen daarvoor de middelen niet had.