Zij kregen deze onderscheiding vanwege hun inzet en betrokkenheid binnen gymnastiekvereniging SVOD: drijvende krachten, gouden vrijwilligers. Riet Beumer deed de ledenadministratie, Rieki den Besten was secretaris en Ria van Leeuwen penningmeester.

De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van SVOD.