Ongeloof en verontwaardiging
Zo schreef de Stichting Platform Appèl Kerk en Israël dat er bij een theologische conferentie door de 65 aanwezigen met ongeloof en verontwaardiging is gereageerd op de plannen: “Wil Deventer zo met haar maatschappelijk, cultureel en religieus erfgoed omgaan?”

De stichting kan zich niet voorstellen dat de stad haar bloeiende Joodse geschiedenis wil ‘uitverkopen vanwege puur vanwege commerciële belangen’.

Ongepast gebaar
Ook de Stichting Het Arnhemse Leerhuis, een studieverband onder leiding van een rabbijn, spreekt van een ‘uitermate ongepast gebaar naar de Joodse gemeenschap’. “Met groen licht geven wijkt u als gemeentebestuur af van een landelijke tendens om beeldbepalende religieuze gebouwen als erfgoed te bewaren.”

Ook de Raad van Kerken in Deventer stuurde een brief, nadat zij vorige week de nieuwe eigenaar ook al aanschreven. “Om te bewerkstelligen dat een dergelijk verzoek als dat van de heer Sahin door het College van B&W niet gehonoreerd zal worden.”

“Veel gekker en beschamender kan het eigenlijk worden”, schrijft een geanonimiseerde particulier briefschrijver tenslotte. “Ik hoop zeer van harte dat de synagoge gered wordt voor het gebruik door de Joodse gemeenschap. De gemeente Deventer zal er nooit spijt van krijgen.”

 

RTV Oost