Het waterschap heeft in de afgelopen periode ruim 100 dode eenden geruimd in de vijvers Venenpark en Holterkolk. Op deze manier kan verspreiding van botulisme worden tegengegaan. Op dit moment worden er geen dode eenden meer gevonden. 

Botulisme 

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode watervogel) ideale omstandigheden. 

De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.