Boomkamp

Wim Boomkamp, wonende in Oldenzaal, is tot 1 januari 2018 voorzitter College van Bestuur van Saxion Hogeschool. Na zijn afscheid bij Saxion Hogeschool wil Boomkamp zich verder maatschappelijk verbreden. Daarbij ligt zijn hart bij de (semi-) publieke sector, zoals het onderwijs, de cultuur en de zorg. Boomkamp licht zijn motivatie toe voor de functie van voorzitter bij de Dimence Groep: “Ik voel me sterk betrokken bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Dat was van toepassing in het hbo, waar ik me steeds sterk heb gemaakt voor een toenemende groep kwetsbare studenten. Maar dit geldt ook voor diverse vroegere en huidige toezichthoudende functies, zoals in de Jeugdzorg en in het speciaal onderwijs. De doelstellingen van de Dimence Groep passen mij dan ook goed.”

Modern toezichthouden

Ook geeft Boomkamp aan grote interesse te hebben in modern toezichthouden. “Toezichthouden vraagt om een proactieve houding. Belangrijk daarbij is dat je een echte gesprekspartner bent, teamwork en betrokkenheid hoog in het vaandel hebt en waarbij de RvT in een vroeg stadium betrokken wordt bij een proces.”

Afscheid

De afscheidnemende voorzitter Sam Terpstra verlaat Dimence Groep met een goed gevoel: “Er gebeurt veel in de sector; je kunt het dagelijks lezen in de media. Maar de organisatie is bewonderenswaardig goed in control en ik zie hoe ongelofelijk veel aandacht en anticipeervermogen dat vraagt. Ik heb grote waardering en respect voor de wijze waarop alle medewerkers daar inhoud aangeven. Ik draag met een gerust hart het stokje over aan Wim Boomkamp.”

Raad van Toezicht 2018

Met de komst van de nieuwe voorzitter bestaat de RvT bestaat vanaf 1 januari 2018 uit:

  • De heer drs. J.W.W. Boomkamp (Wim), voorzitter
  • De heer drs. L.C. Bruggeman (Bert), vicevoorzitter
  • De heer drs. J.J. Haringsma RA (Jouke)
  • De heer dr. G.A. van Essen (Ted)
  • Mevrouw ir. M. Kinket (Mireille)
  • Mevrouw drs. R.M. Kamphuis MBA (Renate)