Dit is nodig om ruimte te maken voor aanpassingen aan de weg tussen de kruispunten met de Industrieweg/Duurstedeweg en Schonenvaardersstraat/Dordrechtweg. Om veilig te kunnen werken, wordt per rijrichting 1 rijstrook afgesloten. 

Sneller doorstromen 

De weg tussen de kruispunten met de Industrieweg/Duurstedeweg en Schonenvaardersstraat/Dordrechtweg is het laatste stuk van de Hanzeweg dat wordt heringericht. Met de nieuwe inrichting van de weg kan het verkeer een stuk sneller doorstromen. Ook zijn de riolering en het asfalt aan vervanging toe. De werkzaamheden aan de weg vinden naar verwachting plaats in de periode juni tot en met november 2019. 

Ontwerp 

Begin 2018 is de parallelweg aan de noordwestzijde al aangepast. De gemeente selecteert op dit moment een aannemer voor de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de zuidoostzijde van de Hanzeweg. Met de parallelwegen verbetert de doorstroming, omdat het aantal directe aansluitingen van bedrijven op de Hanzeweg wordt beperkt.