Het verbod geldt voor voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter. De hoogste prioritiet gaat naar overtredingen waarbij sprake is van langdurig verblijf of overnachtingen op de openbare weg op Bergweide, Hanzepark, Kloosterlanden en het A1 Bedrijvenpark.  

Het verbod geldt niet voor bussen in lijndienst of wanneer het gebruik van een groot voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Als het echt nodig is een groot voertuig in de openbare ruimte te parkeren kan het college daarvoor een ontheffing verlenen.  

In juni 2018 volgt de uitkomst van de evaluatie van de handhaving van het parkeerverbod. Onderdeel van die evaluatie is een onderzoek naar de mogelijkheid om enkele grote voertuigen uit te sluiten van het verbod, zoals voertuigen van markkooplieden en sleepvoertuigen die op afroep beschikbaar zijn.