“We willen toeristen maar ook de Sallander verrassen, waardoor ze hopelijk net zo verslingerd raken aan het Sallandse boerenleven als wij!”, aldus de initiatiefnemers.

Boerenkracht verbindt Salland 

Salland is een échte agrarische ondernemende regio. Hier worden de beroemde gele giertanks gemaakt en groene toplaarzen, luxe paardenvrachtwagens, kwaliteit veevoer, innovatieve biobased producten. Maar we hebben ook kleinere innovatieve boerenbedrijven en bijzondere agro toeristische bedrijven. De boerenkracht fietsslinger neemt de fietser mee langs die verrassende bedrijven, waar de passie van de ondernemer gevoeld wordt, kennis gemaakt kan worden met de Sallandse gastvrijheid en genoten kan worden van onze streekproducten. “De Boerenkrachtroute is een actieve fietsroute vol boerenbeleving, met leerzame fietsstops!”, aldus mede initiatiefnemer Peter de Graaf van de Maathoeve in Heeten.  

Boerenkracht arrangementen 

De Boerenkracht route, tot stand gekomen met een impuls van de gemeente Raalte, is 66km lang, loopt via het knooppuntennetwerk en is op verschillende manieren te beleven. Zo kan de fietser op elk gewenst knooppunt of bij elke ondernemer op de route starten. Voor extra beleving zijn er verschillende Boerenkracht arrangementen en spelelementen samengesteld, o.a. bij De Maathoeve in Heeten, Klompenatelier Dijkman en Museum de Laarman in Luttenberg. Ook zijn er overnachtingstips op de route geselecteerd. 

Van de route is een flyer gemaakt, die gratis verkrijgbaar is bij deelnemende bedrijven. Alle info over de route is terug te vinden op www.slingervansalland.nl en www.sallandboerteneetbewust.nl 

7 fietsslingers in 2021 

In de loop van 2021 worden nog drie nieuwe slingers van Salland gepresenteerd, waardoor de fietser ruim 250km kan slingeren door Salland en via elke slinger weer een ander verhaal ontdekt. De slingers worden fysiek uitgebracht in een routeflyer. De eerste vier slingers kun je downloaden op www.slingervansalland.nl. Het project Slinger van Salland is mogelijk gemaakt met een bijdrage van leader; Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Salland Marketing is onderdeel van MarketingOost 

MarketingOost is de toonaangevende partij op de Vrijetijdseconomie die vanuit de rol van regisseur, adviseur en strategisch partner staat voor de (de belangen van) de sector. Op de fundering van smart data en vanuit de kracht van de VTE, waarbij we gericht aanbodontwikkeling aanjagen, ontwikkelen we de bestemming Overijssel om deze vervolgens nationaal en internationaal te vermarkten. Met deze specifieke expertise werken triple helix samen in het netwerkverband Gastvrij Overijssel en zijn daarin de onmisbare schakel tussen ondernemers, overheden en andere belanghebbenden. 

Salland Boert en Eet Bewust 

Boeren en tuinders doen werk waar de hele Nederlandse samenleving trots op mag zijn. Zij doen dit met passie en produceren het voedsel op verantwoorde wijze en werken hard aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Het doel van ‘Salland Boert en Eet Bewust’ is om voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar te brengen. 

De aangesloten Sallandse boeren willen je graag informeren en inzicht bieden in hun bedrijfsvoering. Dit wordt gedaan door het organiseren van open dagen, excursies, het ontvangen van schoolklassen, de aanwezigheid van een boerderijwinkel of door actief te zijn op social media. Spot onderweg de deelnemende boeren. Zij zijn te herkennen aan een speciaal bord langs de weg. De boeren vertellen je graag meer over hun werk. Op de website www.sallandboerteneetbewust.nl staan leuke activiteiten vermeld die op de boerenbedrijven plaatsvinden, waaronder de Expeditie Salland Boert en Eet Bewust.