Gangbare boeren, biologische boeren, natuurboeren, veehouders en akkerbouwers en tuinders trekken voortaan gezamenlijk op. Team Agro NL is géén nieuwe belangenbehartiger. Belangenbehartiging is een taak voor bestaande organisaties als LTO en andere sectorale belangenorganisaties. Team Agro NL wil functioneren als koepel waarin al bestaande pr-initiatieven samenwerken. 

Door deze krachtenbundeling kan worden gewerkt aan effectieve en slagvaardige communicatie en public relations voor de hele sector. Samenwerking, planning en afstemming met elkaar ontbreekt tot nu toe. Dit leidt tot een versnipperde boodschap, die het grote publiek niet bereikt. Bovendien communiceert ieder voor en met zijn eigen achterban. Het doel van Team Agro NL is om, door samen op te trekken, een krachtige sectorpromotie tot stand te brengen.

Team Agro NL is vanaf nu ook te volgen op Twitter (www.twitter.com/teamagronl) en Facebook (www.facebook.com/teamagronl). De website www.teamagro.nl gaat binnenkort live.