Karel kwam vanuit de randstad naar Deventer.Ruim een jaar is hij correspondent Oost-Nederland. Voor NRC, De Groene en incidenteel andere opdrachtgevers schrijft hij boeiende artikelen over o.a de agrarische wereld en de kloof tussen de Randstad en het Oosten. Een boek staat op stapel.

Binnenkort wordt hij chef media bij @NRC Zijn missie: media net zo kritisch volgen als bijv. de politiek of het bedrijfsleven. Want in de informatiesamenleving zijn sociale media ook zelf een machtsfactor.

Nieuwsgierig geworden? U bent welkom op zondag 25 oktober om 16.30 uur in de Lebuinuskerk, Grote Kerkhof Deventer. Kerk is open vanaf 16.00 uur. Aanmelden via www.lebuinuskerk.nl tot 23 oktober 12.00 uur. (Max. 30 personen)