Bemoediging
De Lebuinuskerk vindt dat de kerk een bemoediging verdient in deze tijd. Iedereen die mee wil doen kan op vrijdag 29 mei of zaterdag 30 mei tussen 11.00 en 13.00 uur bloemen afleveren in de Lebuinuskerk. Bloemen van papier mogen ook.

Op zondagmorgen 31 mei wordt tijdens de viering het startsein gegeven voor al deze vrjiwilligers uit de Lebuinus. Tot en met 2 juni worden de bloemen verspreid.