Op 14 juni zijn er op de Brink verschillende fietsactiviteiten, waaronder fietsacrobaten en de Fietsband. Het fietsfeest is tussen 16.30 en 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Het uiterlijk van de unieke fietsenstallingen geven een impuls aan de historische uitstraling van de binnenstad. De nieuwe stallingen zijn voorzien van dichtregels van Johanneke Ter Stege, voormalig ‘Dichter van Deventer’.

De gemeente Deventer wil mensen aanmoedigen vaker de fiets te gebruiken. Want wat de gemeente betreft is fietsen hét vervoermiddel van de toekomst. Fietsen is gezond en op de fiets kom je overal in de stad.

Met de campagne Deventer viert fietsen worden inwoners en forensen gestimuleerd op de fiets naar het werk of de binnenstad te gaan. Meer informatie over fietsactiviteiten rondom Deventer vindt u op www.deventerviertfietsen.nl.