Volgens Milieudefensie staan in veel gemeenten in Overijssel de plannen voor aardgasvrij wonen nog teveel in de kinderschoenen. Nu de verkiezingen voorbij zijn moeten gemeentebesturen daar echt werk van maken. “Het is belangrijk dat inwoners daar bij betrokken worden”, zegt Evert Hassink van de milieudefensie: “Zonder hun input en steun gaat het niet lukken.”

Financiële problemen

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat voor de meeste huizen in Overijssel een stuk lastiger en duurder wordt om de gaskraan te sluiten. Zoals in De Hasseler-Es in Hengelo en Aalanden in Zwolle. Hier is goede isolatie en elektrische verwarming met een warmtepomp een optie. Hassink: “Dat kost al snel 18.000 euro per woning.” Hij vraagt daarom aandacht voor mensen met een kleine beurs in slecht geïsoleerde huizen die dat niet kunnen betalen. “Zij mogen niet in financiële problemen komen. Het minste dat gemeenten kunnen doen is hen wijzen op subsidiemogelijkheden en hen tijdig informeren en adviseren op technisch gebied.”

Eerlijk klimaatbeleid

Gemeenten kunnen die financiële problemen niet alleen oplossen. Milieudefensie gaat daarom een stapje verder en pleit in politiek Den Haag voor meer hulp en een eerlijker klimaatbeleid. Er is méér geld nodig voor ondersteuning van huishoudens en grote, vervuilende bedrijven moeten daar aan bijdragen.

Deventer

In Deventer wordt zoals bekend nu alleen nog maar aardgasvrij gebouwd. Naast de nieuwe woonwijken Steenbrugge en Eikendal zal ook de “Holterweg-Leisure” aardgasvrij gebouwd worden. Hiermee werkt de gemeente Deventer langzaam maar zeker aan een aardgas vrij Deventer in 2030. De nieuwe wijk Venenpark wordt wel gedeeltelijk met aardgas gebouwd mede omdat de kopers zelf hun huis met de architect konden invullen.