In Deventer worden vier verschillende acties op touw gezet: bij boomgaard Severdink, buurttuin Plantweerd, nieuwbouwwijk Keizerslanden en Molentuin Voorstad Centrum.  In totaal hebben zich ruim 50 bijeninitiatieven gemeld om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Bijvoorbeeld door samen een bijenhotel te bouwen, een buurtboomgaard bijvriendelijk in te richten of te zorgen voor meer voedselplanten voor bijen. 

Bijen zijn een van de meest bedreigde insectensoorten. 56% van de bijensoorten staat op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorkomen is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwijning uit de provincie. En dat terwijl tenminste 80% van onze wilde planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van insecten zoals bijen.