Tinnitus kent vele oorzaken. Naar schatting hebben in Nederland 1 miljoen mensen een vorm van oorsuizen. Het aantal mensen met oorsuizen neemt de laatste jaren toe. De landelijke actie om tijdens festivals en popconcerten oordopjes te gebruiken is een uitvloeisel van de toenemende aandacht voor dit verschijnsel: een piep in mijn oor !!  Medio december vorig jaar zijn behandelmethodes ondergebracht bij zorgverzekeraars. 

Desalniettemin nemen de wachtlijsten bij Nederlandse aanbieders van tinnituszorg toe.  Samenwerking met Belgische bedrijven is in gang gezet, met goede resultaten. In Nederland is inSentis Nederland de nieuwe aanbieder voor behandeling van tinnitus. 

Waar en wanneer 

Op dinsdagavond 6 februari  is er een bijeenkomst voor mensen met tinnitus. Deze vindt plaats in de Ichtuskerk , Holterweg 106 in Colmschate (Deventer).De zaal gaat open om 19.00 uur. Aanvang van de lezing door de heer K. Gillissen (ervaringsdeskundige) om 19.30 uur. Ringleiding is aanwezig, alsmede een schrijftolk.   

Programma 

Tijdens het programma wordt ingegaan op de oorzaken, behandelmethodes en vertelt ervaringsdeskundige Karel Gillissen welke invloed(en) deze gehooraandoening heeft op het dagelijks functioneren. Tevens worden adviezen gegeven over het omgaan met tinnitus (zowel privé als op het werk) wanneer medische behandeling niet mogelijk is.  

De heer Gillissen is al jaren ervaringsdeskundig spreker voor de Stichting Hoormij en kampt zelf met de last van tinnitus. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 

Bijeenkomst bijwonen ?  

Meld je dan aan! Via de website: www.stichtinghoormij.nl / tinnitus