De organisatie zorgt voor een open en laagdrempelige ontmoetingsavond, waarbij LHBTI-plussers zelf en iedereen die vragen heeft hierover van harte welkom zijn. Het is de bedoeling dat deze activiteit daarna maandelijks op de eerste vrijdag gehouden gaat worden. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur; de toegang is gratis. 

Graag aanmelden via voorstad@cocdeventer.nl i.v.m. beperkte plaatsen. Meer informatie op de Facebookpagina van LHBTI+ Voorstad Deventer of op de website van COC Deventer.