Resultaten sinds tien jaar 
Paul de Groot opende namens Netwerk Diepenveen de avond en vertelde over de zin van het samen denken over en werken aan de toekomst van ons dorp. Hij memoreerde kort wat er bereikt was bij de vorming van de Dorpsvisie goed tien jaar geleden. Met als resultaat onder andere een demontabele muziekkoepel, de ontwikkeling van dorpshuis naar Kulturhus met bieb en de aanschaf van een duofiets. 

Toekomst is open, niet leeg 
Na een korte kennisquiz hield Annemarth Idenburg, directeur Trendbureau Overijssel een inleiding: De toekomst is open, niet leeg. Zij ging in op het vermogen om te gaan met de onvoorspelbare toekomst, want het resultaat is altijd anders. Trendbureau Overijssel heeft 23 uitdagingen voor de provincie voor na de coronapandemie gebundeld. Op twee uitdagingen ging zij nader in: stad versus landelijk gebied; de druk op het landelijk gebied, want de coronacrisis versnelt de trek naar het platteland. Als andere uitdaging noemde zij: saamhorigheid; het belang van noaberschap en veerkracht. De volledige publicatie van het Trendbureau is te lezen op: trendbureauoverijssel.nl/verkenningen/coronachronicles 

Brainstormsessie 
Hierna ging Wilma Mensink van Bureau Voegwerk met ons aan de slag in een creatieve brainstormsessie. Het ophalen van veel ideeën over Diepenveen. Waar word jij zelf blij van in Diepenveen, waar denk je aan bij een jong en fris Diepenveen? In zes vragen werden honderden ideeën opgehaald. Ter afsluiting zongen Heeren van de Heijs nogmaals het ‘Diepenveen’ lied. 

Vervolg op 9 december 
Het vervolg op deze avond is gepland op 9 december om 19.30 uur in het Kulturhus. Op die avond, waar ook weer iedereen welkom is, zullen themagroepen worden gevormd. Een kerngroep ondersteunt Netwerk Diepenveen. Zij gaan tussen december en maart met de inwoners in gesprek, het liefst aan de keukentafel. We hopen in mei-juni 2022 uiteindelijk de gemeente Deventer de Dorpsvisie Diepenveen 2030 te kunnen aanbieden.