Op deze avond krijgen de aanwezigen meer inzicht in wat een burgerberaad voor het klimaat is en kan betekenen voor Deventer. 

Een burgerberaad is een nieuwe vorm van vergaande inspraak, waarbij de inwoners in gesprek gaan met elkaar en met de gemeente over welke maatregelen passend en eerlijk zijn om het doel te realiseren; in dit geval: Deventer uiterlijk in 2030 klimaatneutraal. Een burgerberaad bestaat uit een grote groep inwoners, die door loting zijn gekozen, en een evenwichtige afspiegeling van de gemeenschap vormen. Met deze vorm van democratische vernieuwing kan de burger zélf beleid maken. Een burgerberaad is meer dan een inspraakavond en beter dan een referendum. 

De informatieavond wordt georganiseerd door een initiatiefgroep van betrokken en actieve burgers, zie hun kersverse website www.burgerberaaddeventer.nl. Het streven is dat de gemeenteraad van Deventer het burgerberaad voor het klimaat omarmt en mogelijk maakt. 

Wanneer: maandag 22 november 2021 om 19.30 uur 

Waar: Bibliotheek Deventer aan de Stromarkt 

Deelname is gratis 

Svp vooraf aanmelden via het contactformulier op de website www.burgerberaaddeventer.nl
onder vermelding ‘aanmelding 22 november’.