De bouwkundige oplevering was en is voorzien voor eind juni 2018. De bibliotheek kiest er voor om voor de inrichting en de inhuizing meer tijd te nemen dan de oorspronkelijke maand die hier voor stond. Door het nemen van meer tijd vervalt een aantal risico’s in de afstemming van de levering van inrichtingselementen met de logistiek van de inhuizing. De openstelling voor het publiek verschuift daarmee naar 27 augustus.

Het gevolg van de verschuiving in openstelling is dat de het pand aan de Brink een maand later wordt verlaten. Dit heeft geen consequenties voor het verkooptraject van dit pand.