Afspraak boosterprik
Medewerkers helpen met het inplannen van een boosterprik via internet. Dat kan alleen met DigiD. Die gegevens nemen mensen mee, inclusief de telefoon waarop ze de sms-code ontvangen.

Aanpassen QR-code
Is de boosterprik gezet dan kunnen mensen langskomen om hun QR-code actueel te maken. De Bibliotheek kan helpen een papieren versie aan te vragen met gebruik van BSN-nummer. Voor het aanpassen van de Coronacheck-app op de smartphone zijn DigiD-gegevens nodig.

De spreekuren
Elke dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur in de Bibliotheek Keizerslanden. Een afspraak maken is niet nodig.

De Bibliotheek Deventer vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Het bieden van hulp bij digitale regelzaken aan mensen die dat lastig vinden hoort daarbij. Kijk op de website www.bibliotheekdeventer.nl voor meer informatie en openingstijden.