Het was een constructief overleg, waarin met de staatssecretaris is gesproken over concrete maatregelen om de overlast voor bewoners te beperken. Het gaat dan onder meer om maatregelen aan het spoor die geluid dempen. Voor het alleen nog toelaten van stil goederenmaterieel is er nauw contact met Duitsland. Duitsland is van plan om vanaf 2020 alleen nog stil goederenmaterieel toe te laten. 

In gesprek met bewoners 

Een andere toezegging is dat overheid en Prorail serieus met klachten van inwoners omgaan. En wanneer risicoplafonds toch overschreden of aangepast moeten worden, uitleggen waarom dat zo is en welke maatregelen er worden getroffen om de risico’s te beperken. 

Booggeluid Deventer 

Een 3e, belangrijke toezegging is op korte termijn maatregelen te treffen om booggeluid in Deventer te verminderen. Uit een enquête, gehouden door bewonersgroep Deventer Spoort, blijkt dat veel inwoners uit Deventer dit een groot probleem vinden. Door het toepassen van een zogenaamd spoorstaafconditioneringssysteem (“smeerpotten”) moet het booggeluid gereduceerd worden.