Het initiatief WIJD wil de verbinding leggen tussen de verschillende belanghebbenden, initiatieven, onderhouds- en beheerstaken die er zijn. Buurtbewoners weten heel goed wat er speelt en kunnen dus ook prima hun mening en advies geven. Het gaat er om dat zij mee kunnen praten over hun directe woon- en leefomgeving. WIJD wil graag dat alle belanghebbenden betrokken zijn bij processen die zich op en in de directe omgeving van de Westelijke IJsseloever voordoen. Van daaruit proberen we voor iedereen een zo goed mogelijke balans te creëren in bijvoorbeeld ‘Rust en Reuring’. Het is de bedoeling om zo mogelijk ook een aantal taken van de gemeente over te nemen of taken in te vullen die nu onvoldoende worden uitgevoerd. Contactgegevens en meer informatie over onze positie, missie en visie staan op de website www.stichtingwijd.nl. 

Wethouder Walder zegt hierover: “Ik waardeer het initiatief van WIJD enorm, er spreekt heel veel durf en ambitie uit en terechte trots op de Westelijke IJsseloeversDe inwoners van de Worp willen een grotere bijdrage leveren aan de inrichting, het gebruik en het beheer van ‘de voortuin’ van Deventer. Als college stimuleren we deze ‘Right to Challenge’, zo is het ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Tegelijkertijd is dit ook voor de gemeente pionieren en is het bij ieder nieuw initiatief zoeken naar de balans in rollen en verantwoordelijkheden. Maar die ontdekkingstocht gaan we met de initiatiefnemers graag aan.” 

Buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de informatie- en discussieavond bij te wonen. Bezoekers worden gevraagd om svp de zijingang van het Hovenhuus te gebruiken.