In de zomer van 2017 heeft het bestuur van de stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen een suggestie voor het gebruik en beheer van de westelijke IJsseloever aan de gemeente Deventer gestuurd. Belangrijk doel daarbij: beter beheer, onderhoud en gebruik van het fantastisch mooie stukje Deventer met al haar diversiteit. Dat wordt o.a. bereikt door het vergroten van de betrokkenheid en het belang van partijen en mensen die iets met het gebied te maken hebben en daarbij horend zelfbeheer. Heel aantrekkelijk met vele kansen om de leefbaarheid van het gebied te verhogen.

De gemeente heeft hier heel positief op gereageerd en gevraagd om het voorstel nog wat breder uit te werken. Dit heeft geleid tot een concept voor het Beheer Westelijke IJsseloever Deventer. Het initiatief past binnen de gedachte en visie die de gemeente heeft met de openbare ruimte, namelijk een ruimte die bijdraagt aan maatschappelijke doelen. In deze visie past ook het voorstel om onderdelen van het beheer van een gebied over te dragen aan bewonersinitiatieven.