De gemeente kiest alleen voor windmolens op een afstand van ca. 400 meter van de bebouwing. De gemeente geeft geen blijk zich te houden aan het voorzorgbeginsel. Zij moet aantonen dat bij een ingreep of beleidsmaatregel er geen gezondheidsschade optreedt indien zij kan verwachten dat er ernstige of onomkeerbare schade kan plaatsvinden. Anders staat zij op en voor claims van gedupeerden achteraf.

Ook worden flora en fauna op geen enkele wijze meegenomen in de keuze. De locatie langs de Schipbeek is een beschermd natuurgebied zoals de gemeente zelf aangeeft maar dat argument wordt genegeerd bij de definitieve keuze. Tevens is de Schipbeek een wandelgebied voor de bewoners van Colmschate en Bathmen, maar dat wordt ook niet in de besluitvorming meegenomen.

Een zienswijze op het voorgenomen besluit wordt voor 5 januari 2021 aan de Gemeente gestuurd.

Als zeer bezorgde bewoners richt men zich tot de gemeenteraadsleden om de besluitvorming tot aanwijzing van de locaties op te schorten en overleg met de burgers te voeren.

Ook zal er een flyer in de buurt worden opgezet om burgers te activeren ook hun zienswijze in te dienen.

De werkgroep DeventerWint is voortgekomen uit een WhatsApp en Facebook groep waaraan veel bewoners al deelnemen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.deventerwint.nl