Een handtekeningenlijst met een boze brief is naar de gemeente Deventer verstuurd. Ook al omdat de Belangenvereniging Bathmen (BVB) vindt dat de dorpsbewoners niet goed geïnformeerd zijn over de veranderingen. Zo vermeldt RTV Oost.

De gemeente Deventer stelt dat de bewoners wel degelijk goed zijn geïnformeerd. Met onder meer vorig jaar november een informatie-avond. De voorrangssituaties worden volgens de gemeente gewijzigd om de situatie voor fietsers veiliger te maken.

De gemeente denkt niet dat er door de gewijzigde voorrangssituaties een grotere verkeersstroom van motorvoertuigen door het centrum ontstaat. De lokale weggebruiker zal immers de bekende, kortste route blijven gebruiken. En ook navigatiesystemen zullen die route blijven volgen.

Mocht de overlast toch toenemen, dan zal de gemeente andere (fysieke) maatregelen overwegen.